Test 1

  • Varlık Yönetim şirketleri, 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Ekim 2002 tarih ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulmuşlardır ...
    28.01.2013
  • Vera Varlık Yönetim A.Ş , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 05.07.2012 tarih ve 4829 sayılı kararı ile kurulmuş olup,yine BDDK’nın 21.02.2013 tarih, 5210 sayılı kararı ile 01.03.2013 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
    28.01.2013
  • Bankaların asli görevi , kredi vermek ve kredilerin geri ödenme sürecini canlı tutarak tahsilatını sağlamaktır. Doğal olarak banka ve mali kuruluşların birçok kredi müşterisi bulunmaktadır. Bankalar özellikle geri dönüşünde gecikme yaşanan kredilerde, müşterilerine prosedürleri gereği veya gerekli zamanı ayıramamasından dolayı tahsilat problemleri yaşamaktadırlar ...
    20.02.2013