Duyurular

  • Tahvil İhracı...

    Vera Varlık Yönetim A.Ş nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 37,5 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.07.2015 tarih 17/817 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

    Vera Varlık_İhraç Belgesi.PDFVera Varlık İhraç Belgesi.PDF