Duyurular

  • Tahvil İhracı...

    Vera Varlık Yönetim A.Ş nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 85 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.04.2017tarih 16/494 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

    ihraçbelgesi2017.pdfTahvil İhraç Belgesi​.pdf