Duyurular

  • Tahvil İhracı...

    Vera Varlık Yönetim A.Ş’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 12.500.000.- TL nominal değerli tahvil ihracı işlemi  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.06.2014 tarih 19/593 kararı ile onaylanmıştır.

    İHRAÇ BELGESİ.pdfİHRAÇ BELGESİ.pdf