Faaliyetlerimiz

 • Vera Varlık, banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarını ve diğer varlıklarını bankacılık deneyimi ve varlık değerlendirme uzmanlığı sayesinde en gerçekçi değeri üzerinden satın almaktadır.

  Alacak Portföyünüzü değeri üzerinden alabileceğimiz gibi, gelir paylaşımlı satış yöntemleri üzerinde de görüşebiliriz.

  Bizi arayın, size ve işinize nasıl katkı sağlayabileceğimizi birlikte değerlendirelim.

 • Borçlu taraflara uygun imkanlar sağlanarak sorunların çözülmesi ve borçlu tarafların tekrar kayıtlı ekonomiye dönüşünün sağlanması öncelikli işimizdir. Ödenemeyen borçlar sebebi ile kapatılan kredi kartları, yasal takibe intikal eden kredi borçları sebebi ile zorlaşan hayatınız için çözüm önerileri üretiyor; borcunuzu yeniden yapılandırarak size uygun ödeme planlarını beraber tespit ediyoruz.

  Tahsili Gecikmiş Alacak yönetimi sadece hukuk büroları veya avukatlara bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Süreç ne kadar hızlı ve sağlıklı yürürse iş gücü, motivasyon ve finansal kayıplarınız o kadar azalacaktır.

  Örgüt yapımız ve personel kalitemizin tahsili gecikmiş alacakların tahsili konusunda bir fark yaratacağına inanıyoruz.


 • ​Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konusunda danışmanlık ve aracılık hizmeti veriyoruz. 

  Kurumsal ve finansal yeniden yapılanma faaliyetlerini hızlı ve sağlıklı yürüterek; müşterilerimizin satış ve müşteri hizmet kalitesine daha çok odaklanmasını sağlıyoruz.

  Gelin size nasıl katkı sağlayabileceğimize birlikte değerlendirelim.

 • ​Varlık Yönetim Şirketleri tabi oldukları kanunlar gereği kuruluşunu takip eden 5 yıl boyunca belirli vergi avantajlarına sahiptir.

  Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bunlarla ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır.