Yatırımcı İlişkileri

Mali Tablolar ;


İhraç Edilen Tahviller ;

Spk.png


Vera Varlık Yönetim A.Ş’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 25 Milyon TL nominal değerli tahvil ihracı işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.06.2013 tarih 22/707 kararı ile onaylanmıştır.
Satın Alınan Portföyler​ ;

Asya Katılım Bankası A.Ş’nin ticari kredilerden oluşan Tahsili Gecikmiş Alacaklar portföyünün 140 milyon TL’lık bölümü 21.06.2013 tarihinde satın alınmıştır.

bankasya.png